Skip to main content

Erasmus+

2020. július 24. - péntek
Második legnagyobb támogatási összeg a nemzetközi kreditmobilitásban

Az Óbudai Egyetem stratégiájában és intézményfejlesztési tervében meghatározott nemzetközisítési célok elérése érdekében az intézmény aktívan részt vesz az Erasmus+ programban, mind a program-, mind a partnerországokkal folytatott mobilitási tevékenységek megvalósításában. A programországokkal elnyert pályázat eredményéről már májusban értesülhettünk, melynek értelmében 90 fő tanulmányi célú, 50 fő szakmai gyakorlat, 70 fő oktatási és 40 fő képzési célú mobilitás megvalósítása válik lehetővé a következő tanév során.

2020. július 23. - csütörtök
Az IRSEL európai uniós ERASMUS+ projekt elismerése Kínában

Még le sem zárult az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar koordinálásával zajló IRSEL nemzetközi projekt, de eredményei már megmutatkoznak. A Geoinformatikai Intézet profiljába illeszkedően, a projekt fő célkitűzése az űrtechnológia alkalmazásainak minél szélesebb körű elterjesztése. 

2019. január 07. - hétfő
Pro bono projektek integrációja a felsőoktatásban

BEESE - ERASMUS + stratégiai partnerségi projekt indul Egyetemünk Keleti Karán 5 ország és 9 szervezet részvételével

2018. január 29. - hétfő
Tájékoztató előadások az Erasmus+ külföldi ösztöndíjakról

A nyári időszak és a következő tanév Erasmus+ ösztöndíjairól tájékoztató előadásokat tart a Mobilitási Osztály több időpontban február 26-ig.