Skip to main content

nyelvtanulás

2016. augusztus 30. - kedd
Idegennyelvi felkészítés az Óbudai Egyetemen

Az egyetem Idegennyelvi Vizsgáztatási Központja 2016. november 2-től dec. 15-ig 60 órás angol és német tanfolyamot hirdet az alábbi szinteken.

2016. január 20. - szerda
Tanulók, hallgatók

Az egyetem Idegennyelvi Vizsgáztatási Központja rendszeresen tart az egyetem épületeiben önköltséges nyelvtanfolyamokat, amelyekkel szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a hallgatók minél előbb meg tudják szerezni a diploma kiadásához szükséges B2 nyelvvizsgát és ezzel együtt a munkaerőpiacon is jól hasznosítható nyelvtudást sajátítsanak el.