Skip to main content

kitüntetés

2014. szeptember 25. - csütörtök

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. mellékletének 5. függelékében az egyetem által adományozott elismerések között szerepel „Az év kutatója” (21. §), „Az év fiatal kutatója” (22. §), valamint a „Hallgatói publikációs díj” (23. §). Az elismerések formája oklevél, valamint a Rektori Tanács által évente meghatározott pénzjutalom.

2014. szeptember 17. - szerda
Köztársasági Ösztöndíjasok a Székesfehérvári Városházán

Ünnepélyes keretek között adták át az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara hallgatóinak a Köztársasági Ösztöndíjakat a Városházán. Dr. Cser-Palkovics András polgármester és Dr. Györök György megbízott dékán köszöntötte a sikeresen pályázókat és azokat az első éves hallgatókat, akik az idei évben Székesfehérváron kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat.

2014. szeptember 15. - hétfő
Kártyás Gyula

Kártyás Gyula címzetes egyetemi docens, oktatási főigazgató kiemelkedő oktató-nevelő munkája, iskolateremtő munkássága, oktatásszervezői feladatainak színvonalas ellátása, több évtizedes vezetői tevékenysége elismeréseként Trefort Ágoston-díjat vehetett át Balog Zoltán oktatási minisztertől augusztus 20-a alkalmából.

2014. szeptember 09. - kedd
Dr. Mélykúti Gábor kitüntetése

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át augusztus 20-a alkalmából Dr. Mélykúti Gábor dékáni munkájáért, több mint 40 éves színvonalas felsőoktatási oktatói, szakmai-közéleti tevékenységéért, valamint a fotogrammetriai és topográfiai technológiák kutatásában elért eredményeiért nyugállományba vonulása alkalmával Dr. Balogh Zoltán emberi erőforrás minisztertől a Pesti Vigadóban.

2014. szeptember 09. - kedd
Dr. Busics György kitüntetése

Sikeres szakmai életútja, emberi magatartása, a szakterület fejlesztéséért, a képzett szakember utánpótlás fáradhatatlan nevelésért, valamint a magyar földmérés és a magyar földmérő szakemberek nemzetközi elismertetése terén végzett munkája elismeréseként augusztus 20. alkalmából Fazekas Sándor földművelésügyi minisztertől a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át Dr. Busics György, az Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézetekének igazgatója. 

2014. augusztus 26. - kedd
Dr. Szöllősi-Nagy András

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült Dr. Szöllősi-Nagy András, a műszaki tudomány doktora, az UNESCO-IHE Institute for Water Education rektora, az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi tanára Magyarország nemzetközi vízügyi kapcsolatainak előmozdítása érdekében, különösen a 2013. évi Budapesti Víz Világtalálkozó megszervezésében és lebonyolításában végzett önzetlen munkája elismeréseként.

2014. augusztus 21. - csütörtök
Dr. Turmezei Péter

A Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Turmezei Péter villamosmérnök, számítógépes elektronikai tervező és gyártó szakmérnök, címzetes egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának volt dékánja.

2014. augusztus 12. - kedd
A honvédelmi miniszter kitüntette az Óbudai Egyetem hallgatóját

Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere a Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát adományozta az Óbudai Egyetem hallgatójának, Rédli Andrásnak, aki idén tavasz óta főhadnagyi rangban szolgál a Magyar Honvédségben testnevelőtisztként.

2014. június 13. - péntek

Az Óbudai Egyetem június 6-án, a Bécsi úti kampuszban rendezte meg a Kárpát-medencei felsőoktatás magyar képviselői részvételével, immár negyedik alkalommal az EU-PED 2014 pedagógusnapi ünnepséget.

2014. június 12. - csütörtök

2014. május 22-én több, mint ötven cég képviselői gyűltek össze Debrecenben a Nyomda- és Papíripari Szövetség Tavaszi Gazdasági Konferenciáján és az azt követő  közgyűlésen.